Velikost textu

Aktuálně

Oslava MDŽ v Klenově 11.3.2017

Přijďte s námi oslavit MDŽ do Klenova v sobotu 11.3.2017 od 18.oo hodin. Těšit se mužete na vystoupení dětí a k tanci i poslechu Vám zahraje dechová hudba. Všechny srdečně zvou členové SDH Klenov.

INFORMACE PRO OBČANY K VÝPOČTU STOČNÉHO V PŘÍPADĚ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z VLASTNÍCH ZDROJŮ ( STUDNÍ ) DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

Informace pro odběratele k vypouštění odpadních vod z vlastních zdrojů ( studny ) do veřejné kanalizace. Výpočet stočného v případě, že odběratel má studnu - vlastní zdroj se určí dle směrných čísel ( vyhláška 428/2001 - příloha zákona 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích ) a podle počtu osob trvale žijících v dané nemovitosti.

Směrná čísla roční potřeby vody naleznete ZDE. Tato čísla stanovuje vyhláška č.120/2011 Sb. Směrná čísla roční spotřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.

U rekreačních objektů bez měření vodoměrem a při užití vlastních zdrojů se spotřeba vypočte podle směrných čísel potřeby s přihlédnutím k době, po kterou je objekt během roku využíván. 

Prakticky je to tak, že vezmeme počet osob žijících v dané nemovitosti a vynásobíme 35 m3.
PŘÍKLAD: vlastní zdroj, v domě budou 4 osoby, tzn. 4 x 35 m3 = 140 m3 stočného za rok.

Případné dotazy a nejasnosti týkající se vyúčtování za stočné Vám rádi zodpovíme. 

Rostislav Ondřej, starosta
Obec Pluhův Žďár

 

Masopustní průvod masek - 18.2.2017 Klenov, Pohoří, Plasná

 

Tak jako každý rok, i letos se v sobotu  18.2.2017  uskuteční  masopustní průvod masek pořádaný sborem dobrovolných hasičů v Klenově. Průvod  svojí cestu zahájí  v obci Klenov ráno v 8.30 hodin, dále bude pokračovat  do Pohoří, kde bude mezi 12.30 - 13.00 hodin a odpoledne  v obci Plasná v době kolem 13.30 hodin. Ukončení průvodu bude v Klenově před kulturním domem. Všichni jsou srdečně vítáni a masky samozřejmě také. Dobrou zábavu přejí všichni účastníci průvodu a těší se na malé, velké i ostatní přihlížející.

Masopustní průvod masek - 4.3.2017 Mostečný, Pl. Žďár, Samosoly, Jižná

Dne 4.3.2017 se uskuteční tradiční masopustní průvod masek, který svojí cestu zahájí jako každý rok v 9.00 hodin v obci Mostečný. Přes Pluhův Žďár se přesune do Samosol, kde ho čeká malá zastávka v hospodě Ve Mlýně a celý průvod zakončí odpoledne v obci Jižná. Všichni jsou srdečně vítáni a masky samozřejmě také. Dobrou zábavu přejí všichni účastníci průvodu a těší se na malé i velké.

Zájezd pro občany do Prahy 25.3.2017 - divadelní představení "TANČÍRNA"

 

Obec Pluhův Žďár pořádá v sobotu dne 25.3.2017 pro své občany zájezd na divadelní představení " TANČÍRNA ". Představení se odehraje v Divadle Radka Brzobohatého v Praze od 15.00 hodin, svoz a doprava autobusem budou zajištěny. Časy svozu budou upřesněny a budou vyvěšeny v jednotlivých obcích. Cena zájezdu je 200,- Kč pro místní občany a 350,- Kč pro ostatní. Tímto bychom rádi pozvali všechny zájemce a popřáli jim hezký kulturní zážitek.

Zájemci se prosím hlaste na Obecním úřadu nebo na tel. číslech: 384 382 255, 724 083 216, 380 427 666

Hasičský ples SDH Pluhův Žďár 4.2.2017

 Sbor dobrovolných hasičů Pluhův Žďár si Vás všechny dovoluje pozvat na 89. ročník tradičního hasičského bálu, který se uskuteční v sobotu dne 4.2.2017 v kulturním domě v Pluhově Žďáru. Začátek akce je ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu Vám zahrají  Vrbovci. Těšit se můžete samozřejmě i na bohatou tombolu a dobrou zábavu.

 

 

 

Dětský karneval Pluhův Žďár 28.1.2017

Sbor dobrovolných hasičů v Pluhově Žďáru za podpory Obce Pluhův Žďár a ZD Pluhův Žďár si tímto dovolují pozvat všechny děti, rodiče i ostatní příznivce dobré zábavy na tradiční dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 28.ledna 2016 od 13.00 hodin v kulturním domě v Pluhově Žďáru.

  

 

Přehled kulturních a sportovních akcí konaných v roce 2017

 

Kliknutím na jednotlivé akce zjistíte všechny podrobnosti včetně plakátů a fotografií z již konaných akcí. 

 

 

 
DATUM NÁZEV AKCE  MÍSTO KONÁNÍ
     
  28.1.2017 Dětský karneval Pluhův Žďár
    4.2.2017 Hasičský ples SDH Pluhův Žďár Pluhův Žďár
  18.2.2017 Masopustní průvod masek Klenov, Pohoří, Plasná
    4.3.2017 Masopustní průvod masek  Mostečný, Pl. Žďár, Samosoly, Jižná
  11.3.2017 Oslava MDŽ Klenov
  15.4.2017 Velikonoční posezení Samosoly
  30.4.2017 Průvod na čarodějnice Pluhův Žďár
    1.5.2017 Prvomájový průvod Klenov
  20.5.2017 Pouťová zábava  Klenov
  27.5.2017 Dětský den Pluhův Žďár
    3.6.2017 Hasičská soutěž Klenov
  22.6.2017 Rozloučení s předškoláky Pluhův Žďár
  10.6.2017 Setkání hokejbalistů a hokejistů  Pluhův Žďár 
  17.6.2017 Opékání prasete Mostečný
    5.7.2017 Memoriál Zdeňka Maryšky(has.soutěž) Samosoly
  22.7.2017 Pivní slavnosti Klenov
  22.7.2017 Sousedské posezení Samosoly
  29.7.2017 Noční hasičská soutěž Jižná
    5.8.2017  Sousedské posezení Pluhův Žďár 
  12.8.2017 Půlení léta Pluhův Žďár
  25.8.2017 Rozloučení s létem
Samosoly
    9.9.2017 Pouťová zábava Pluhův Žďár
11.11.2017 Posvícenský výlov návesáku Klenov
  2.12.2017  Rozsvícení vánočního stromečku  Samosoly 
  9.12.2017  Vánoční jarmark  Pluhův Žďár 
22.12.2017 Vánoční troubení Pluhův Žďár

 

 Archiv akcí v roce 2016

 

 

Kontakty

Obecní úřad Pluhův Žďár

Pluhův Žďár č.p. 66
378 24 Pluhův Žďár
Jižní Čechy, Jindřichohradecko

tel 1: +420 384 382 255
tel 2: +420 380 427 666
mail: obec@obecpluhuvzdar.cz
web: www.obecpluhuvzdar.cz

Starosta neuvolněný

   Ing. Petr Nohava,  725 972 632
   starosta@obecpluhuvzdar.cz

Místostarostka

   Romana Mikešová, 731 002 582
   mikesova72@gmail.com  

Referent obecního úřadu    

   Pavel Toman,  720 987 001,
   380 427 666
   obecniurad@obecpluhuvzdar.cz

Pracovní doba

   pondělí až pátek: 7.00 - 15.00

Úřední dny

   pondělí a středa
   starosta - každé pondělí: 15:30 - 18.30