Velikost textu

Aktuálně

Změny v evidenci popelnic

 

Od 1. listopadu letošního roku začne platit nová smlouva se společností AVE na svoz komunálního odpadu. Oproti minulosti se platby obce budou odvíjet od skutečně provedeného počtu výsypů našich popelnic. Méně vysypaných popelnic bude znamenat nižší náklady pro obec, a naopak. Z důvodu této změny je potřeba přesně evidovat všechny nádoby na směsný komunální odpad.

Co evidence svezených nádob obnáší?

Z pohledu běžného občana se nic nemění. Zaměstnanec obce pouze nalepí na popelnice čárový kód, kterým bude v databázi přiřazena nádoba ke konkrétní adrese.  Pracovníci firmy AVE, která u nás na obci zajišťuje svoz odpadu, budou při výsypech nádob načítat jejich čárové kódy a k dané popelnici také doplní údaj o její plnosti. Získaná data budou po svozových dnech předána obci.

K čemu je evidence odpadů dobrá?

Díky takto vedené evidenci budeme moci lépe sledovat množství odpadů, které se z naší obce skutečně odváží. Také platby svozové firmě budou lépe odpovídat množství odpadu produkovaného v obci.

Nesvážejme vzduch!

Určitě se mnohým z Vás stalo, že jste měli v popelnici na dně, ale přesto jste si ji nechali vyvézt. Tento způsob však není příliš efektivní a obec de facto platí za výsyp vzduchu. Proto bude skvělé, když ke svozu budete přistavovat pouze popelnice co nejvíce plné. Budete-li mít nádobu plnou např. jen z poloviny, nechte ji vyvézt až další týden, kdy ji budete mít plnou. Zvýšením efektivity svozu můžeme ušetřit nemalé finanční prostředky, kterými Vás můžeme v budoucnu motivovat, například slevou z poplatku za odpady.

Úřední hodiny 12. 2. 2018

Oznamujeme občanům, že dne 12. 2. 2018 v době mezi 15:30 - 18:30 hod. nebude přítomen starosta obce Ing. Petr Nohava.

INFORMACE PRO OBČANY K VÝPOČTU STOČNÉHO V PŘÍPADĚ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z VLASTNÍCH ZDROJŮ ( STUDNÍ ) DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

Informace pro odběratele k vypouštění odpadních vod z vlastních zdrojů ( studny ) do veřejné kanalizace. Výpočet stočného v případě, že odběratel má studnu - vlastní zdroj se určí dle směrných čísel ( vyhláška 428/2001 - příloha zákona 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích ) a podle počtu osob trvale žijících v dané nemovitosti.

Směrná čísla roční potřeby vody naleznete ZDE. Tato čísla stanovuje vyhláška č.120/2011 Sb. Směrná čísla roční spotřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.

U rekreačních objektů bez měření vodoměrem a při užití vlastních zdrojů se spotřeba vypočte podle směrných čísel potřeby s přihlédnutím k době, po kterou je objekt během roku využíván. 

Prakticky je to tak, že vezmeme počet osob žijících v dané nemovitosti a vynásobíme 35 m3.
PŘÍKLAD: vlastní zdroj, v domě budou 4 osoby, tzn. 4 x 35 m3 = 140 m3 stočného za rok.

Případné dotazy a nejasnosti týkající se vyúčtování za stočné Vám rádi zodpovíme. 

Rostislav Ondřej, starosta
Obec Pluhův Žďár

 

Přehled kulturních a sportovních akcí konaných v roce 2017

 

Kliknutím na jednotlivé akce zjistíte všechny podrobnosti včetně plakátů a fotografií z již konaných akcí. 

 

 

 
DATUM NÁZEV AKCE  MÍSTO KONÁNÍ
     
  28.1.2017 Dětský karneval Pluhův Žďár
    4.2.2017 Hasičský ples SDH Pluhův Žďár Pluhův Žďár
  18.2.2017 Masopustní průvod masek Klenov, Pohoří, Plasná
    4.3.2017 Masopustní průvod masek  Mostečný, Pl. Žďár, Samosoly, Jižná
  11.3.2017 Oslava MDŽ Klenov
  15.4.2017 Velikonoční posezení Samosoly
  30.4.2017 Průvod na čarodějnice Pluhův Žďár
    1.5.2017 Prvomájový průvod Klenov
  20.5.2017 Pouťová zábava  Klenov
  27.5.2017 Dětský den Pluhův Žďár
    3.6.2017 Hasičská soutěž Klenov
  22.6.2017 Rozloučení s předškoláky Pluhův Žďár
  10.6.2017 Setkání hokejbalistů a hokejistů  Pluhův Žďár 
  17.6.2017 Opékání prasete Mostečný
    5.7.2017 Memoriál Zdeňka Maryšky(has.soutěž) Samosoly
  22.7.2017 Pivní slavnosti Klenov
  22.7.2017 Sousedské posezení Samosoly
  29.7.2017 Noční hasičská soutěž Jižná
    5.8.2017  Sousedské posezení Pluhův Žďár 
  12.8.2017 Půlení léta Pluhův Žďár
  25.8.2017 Rozloučení s létem
Samosoly
    9.9.2017 Pouťová zábava Pluhův Žďár
11.11.2017 Posvícenský výlov návesáku Klenov
  2.12.2017  Rozsvícení vánočního stromečku  Samosoly 
  9.12.2017  Vánoční jarmark  Pluhův Žďár 
22.12.2017 Vánoční troubení Pluhův Žďár

 

Kontakty

Obecní úřad Pluhův Žďár

Pluhův Žďár č.p. 66
378 24 Pluhův Žďár
Jižní Čechy, Jindřichohradecko

tel 1: +420 384 382 255
tel 2: +420 380 427 666
mail: obec@obecpluhuvzdar.cz
web: www.obecpluhuvzdar.cz

Starosta uvolněný

   Ing. Petr Nohava,  725 972 632
   starosta@obecpluhuvzdar.cz

Místostarosta

   Ing. Jan Kůrka, 732 176 601
   jendakurka@seznam.cz

 

Pracovní doba

   pondělí až pátek: 7.00 - 15.00