Velikost textu

Poplatky

Poplatky v obci Pluhův Žďár

poplatek z hrobových míst:

 • Kč 500,- za jedno hrobové místo na dobu 5 let

poplatek za svoz komunálního odpadu:

 • Kč 600,- na osobu a kalendářní rok
 • Kč 600,- za jeden rekreační objekt
 • podnikatelé: dle smlouvy s obcí 

splatný: jednorázově a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku pytle na odpad je možno zakoupit a vyzvednout v budově obecního úřadu za cenu Kč 10,- + DPH

poplatek ze psů:

 • Kč 50,- za prvního psa
 • Kč 75,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

splatný: najednou nejpozději do 31.3. každého roku

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt:

 • Kč 5,- za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu

splatný: do 31.10. kalendářního roku

poplatek za užívání veřejného prostranství:

 • Kč 1000,- za ma rok za umístění reklamního zařízení
 • Kč 100,- za ma rok za umístění skládek
 • Kč 10,- za ma den za umístění stavebního zařízení
 • Kč 2000,- za ma rok za umístění prodejního stánku
 • Kč 4000,- za ma rok za umístění prodejního stánku - zóna A - přístupová cesta k zámku Červená Lhota, u rybníku Kostelníček
 • Kč 300,- za rok za parkování osobního automobilu
 • Kč 2000,- za rok za parkování nákladního automobilu

splatný: nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato

poplatek ze vstupného:

 • 10% z úhrné částky vybraného vstupného pro kultuní, sportovní a prodejní akce a ostatní akceobdobného charakteru

splatný: do 14 dnů ode dne pořádání akce

poplatek z ubytovací kapacity:

 • Kč 3,- za každé využité lůžko a den

nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí


Všechny poplatky je možno zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou popřípadě bankovním převodem na účet obecního úřadu č.ú. 3000031855/7940.


 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • poplatek za změnu trvalého pobytu: Kč 50,- od 15 let věku
 • poplatek za zrušení trvalého pobytu: Kč 100,- za každou osobu
 • poplatek za ověření podpisu, listiny ( 1 stránka ): Kč 30,-

poplatky za výpisy z Czech Pointu jsou stanoveny přímo systémem Czech Point

Vodné a stočné

 • vodné: Kč 28,- za 1 m3                                           VZOR Smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
 • stočné: Kč 8,- za 1 m3                                            Smluvní podmínky zde
 • pevná složka: Kč 250,-

ceny vodného a stočného jsou uvedeny bez DPH 


 

Obec jedná dle místních vyhlášek:

 

Seznam všech věcí k zapůjčení  a služeb, které obec Pluhův Žďár nabízí pro své občany naleznete zde 

 

 Ceník půjčovného 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Obecní úřad Pluhův Žďár

Pluhův Žďár č.p. 66
378 24 Pluhův Žďár
Jižní Čechy, Jindřichohradecko

tel 1: +420 384 382 255
tel 2: +420 380 427 666
mail: obec@obecpluhuvzdar.cz
web: www.obecpluhuvzdar.cz

Starosta neuvolněný

   Ing. Petr Nohava,  725 972 632
   starosta@obecpluhuvzdar.cz

Místostarostka

   Romana Mikešová, 731 002 582
   mikesova72@gmail.com  

Referent obecního úřadu    

   Pavel Toman,  720 987 001,
   380 427 666
   obecniurad@obecpluhuvzdar.cz

Pracovní doba

   pondělí až pátek: 7.00 - 15.00

Úřední dny

   pondělí a středa
   starosta - každé pondělí: 15:30 - 18.30