Velikost textu

Poplatky

Poplatky v obci Pluhův Žďár

poplatek z hrobových míst:

 • Kč 500,- za jedno hrobové místo na dobu 5 let

poplatek za svoz komunálního odpadu:

 • Kč 600,- na osobu a kalendářní rok
 • Kč 600,- za jeden rekreační objekt
 • podnikatelé: dle smlouvy s obcí 

splatný: jednorázově a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku pytle na odpad je možno zakoupit a vyzvednout v budově obecního úřadu za cenu Kč 10,- + DPH

poplatek ze psů:

 • Kč 50,- za prvního psa
 • Kč 75,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

splatný: najednou nejpozději do 31.3. každého roku

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt:

 • Kč 5,- za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu

splatný: do 31.10. kalendářního roku

poplatek za užívání veřejného prostranství:

 • Kč 1000,- za ma rok za umístění reklamního zařízení
 • Kč 100,- za ma rok za umístění skládek
 • Kč 10,- za ma den za umístění stavebního zařízení
 • Kč 2000,- za ma rok za umístění prodejního stánku
 • Kč 4000,- za ma rok za umístění prodejního stánku - zóna A - přístupová cesta k zámku Červená Lhota, u rybníku Kostelníček
 • Kč 300,- za rok za parkování osobního automobilu
 • Kč 2000,- za rok za parkování nákladního automobilu

splatný: nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato

poplatek ze vstupného:

 • 10% z úhrné částky vybraného vstupného pro kultuní, sportovní a prodejní akce a ostatní akceobdobného charakteru

splatný: do 14 dnů ode dne pořádání akce

poplatek z ubytovací kapacity:

 • Kč 3,- za každé využité lůžko a den

nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí


Všechny poplatky je možno zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou popřípadě bankovním převodem na účet obecního úřadu č.ú. 3000031855/7940.


 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • poplatek za změnu trvalého pobytu: Kč 50,- od 15 let věku
 • poplatek za zrušení trvalého pobytu: Kč 100,- za každou osobu
 • poplatek za ověření podpisu, listiny ( 1 stránka ): Kč 30,-

poplatky za výpisy z Czech Pointu jsou stanoveny přímo systémem Czech Point

Vodné a stočné

 • vodné: Kč 28,- za 1 m3
 • stočné: Kč 8,- za 1 m3
 • pevná složka: Kč 250,-

VZOR Smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, Smluvní podmínky zde

ceny vodného a stočného jsou uvedeny bez DPH 


 

Obec jedná dle místních vyhlášek:

 

Seznam všech věcí k zapůjčení  a služeb, které obec Pluhův Žďár nabízí pro své občany naleznete zde 


Ceník prací

 • Práce zaměstnanců obce cena za 1hod Kč 200,-
 • Sečení travnaté plochy strojem MA.TRA. 350 cena za 1hod. Kč 750,-
 • Sečení travnaté plochy se sběrem do koše cena za 1hod. Kč 500,-
 • Práce s traktorem sólo cena za 1hod. Kč 500,-
 • Práce s traktorem a návěsem 5 t cena za 1hod Kč 500,-
 • Valník za traktor 5 t nebo 9 t cena za 1 – 3 dny Kč 300,-
 • Sečení mulčovačem cena za 1 hod Kč1500,-
 • Vyvážečka + traktor (s obsluhou) cena za 1 hod Kč1000,-
 • Vyvážečka + traktor (bez obsluhy) cena za 1 hod Kč 750,-
 • Pronájem traktoru, vyvážečka (zaměstnancům) cena za 1 hod Kč 300,-
 • Kopírování formát A4 Kč 2,-
 • Kopírování formát A 3 Kč 4,-
 • Fóliování formát A4 Kč 20,-
 • Fóliování formát A 3 Kč 40,-
 • Hlášení místního rozhlasu Kč 25,-
 • Dodávka 1 km Kč 10,-
 • Dacie 1 km Kč 6,-

Ceník půjčovného

 • Žebřík hliníkový 18 m cena za 1 den Kč 50,-
 • Stůl + židle (ze sálu) cena za 1 set na den Kč 25,-
 • Zahradní stůl + 2 lavičky ( 33 souprav ) cena za 1 set na den Kč 50,-
 • Štípačka na dřevo cena za 1-2 dny Kč 350,-
 • Skákací hrad pro děti velký 6x12 m cena za 1 den Kč 1500,-
 • Prodejní stánek (dř. konstrukce + plachta ) cena za sezónu Kč 1500,-
 • Zvuková aparatura cena za 1-2 dny Kč 500,-
 • Piknikový stan 6x12 m cena za 1 den Kč 1500,-
 • Přívěs za OA cena za 1 den Kč 300,-
 • Stan cena za 1 den Kč 300,-

Veškeré předměty budou půjčovány pouze proti podpisu a průkazu totožnosti. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození věcí, bude se vymáhat škoda v plné výši.


Ceník pronájmu v kulturním domě

 • Hospoda – Pluhův Žďár večer, den Kč 500,-
 • Předsálí – Pluhův Žďár reklamní akce, apod. Kč 300,-
 • Předsálí – Pluhův Žďár večer, den Kč 500,-
 • Sál Mostečný večer, den Kč 500,-
 • Sál Klenov večer, den Kč 1000,-
 • Sál Jižná večer, den Kč 500,-
 • Hospoda Jižná večer, den Kč 500,-
 • Pergola Jižná večer, den Kč 500,-
 • Sál + předsálí – Pluhův Žďár večer, den Kč 1200,-
 • Koliba Pohoří večer, den Kč 500,-
 • Zasedací místnost OÚ večer, den Kč 1200,-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.


Ceník palivového dříví

Dřevo měkké : smrk, borovice, modřín

 • cena 550,-Kč za prm (ze skládky PŽ) + 15 % DPH
 • cena 350,- Kč za prm (od lesa) + 15% DPH
 • cena 200,-Kč za prm ( samovýroba – dle podmínek určených pracovníky obce) + 21 % DPH
 • cena 450,- Kč za prm (celé délky) + 15 % DPH
 • cena 400,-Kč za prm (dovoz od lesa – celá délka)
 • cena 450,-Kč za prm (dovoz ze skladu – celá délka)
 • cena 150,-Kč za prm (odpad) + 15 % DPH

Dřevo tvrdé : dub, olše, bříza

 • cena 750,- Kč za prm (ze skládky PŽ) + 15% DPH
 • cena 550,- Kč za prm ( od lesa) + 15 % DPH
 • cena 350,- Kč za prm (samovýroba – dle podmínek určených pracovníky obce) + 21% DPH
 • cena 600,- Kč za prm (celé délky) + 15 % DPH

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.


 • Pytle na odpad : 10,- Kč za 1 ks + DPH 21%

Obec Pluhův Žďár si vyhrazuje právo na jakékoli změny a možnosti průběžného doplňování. Možnost smluvních cen.


Kontakty

Pavel Toman 720 987 001
Václav Hunal 602 324 420
David Ondřej 607 651 855
Karel Hejtmánek 602 324 425

Kontakty

Obecní úřad Pluhův Žďár

Pluhův Žďár č.p. 66
378 24 Pluhův Žďár
Jižní Čechy, Jindřichohradecko

tel 1: +420 384 382 255
tel 2: +420 380 427 666
mail: obec@obecpluhuvzdar.cz
web: www.obecpluhuvzdar.cz

Starosta uvolněný

   Ing. Petr Nohava,  725 972 632
   starosta@obecpluhuvzdar.cz

Místostarosta

   Ing. Jan Kůrka, 732 176 601
   jendakurka@seznam.cz

 

Pracovní doba

   pondělí až pátek: 7.00 - 15.00