Velikost textu

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE PLUHŮV ŽĎÁR

Jsme jednotka dobrovolných hasičů Obce Pluhův Žďár, která byla zřízena na základě § 68, ods. 1 Zákona ČNR č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně,rozhodnutím zastupitelstva ze dne 30.11.2015 usnesením číslo 102/2015. Jednotka má za úkol provádět hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech zejména v územním obvodu Obce Pluhův Žďár, ale také mimo svůj obvod na výzvu operačního střediska. Při těchto zásazích spolupracuje s SDH jednotlivých obcí. Požární zbrojnice se nachází v obci Pluhův Žďár - mapa.

Uzemní obvod Obce - Pluhův Žďár, Mostečný, Jižná, Červená Lhota, Samosoly, Pohoří, Klenov a Plasná.

Zařazení jednotky: JPO V

Počet členů: V současné době má jednotka 22 členů, z toho 1 velitele jednotky, 3 velitele družstva, 4 strojníky a zbytek tvoří  hasiči. Celý jmenný seznam všech členů je k nahlédnutí ZDE.

 Technika, která se používá: devítimístný automobil AVIA 31 s hasičskou nástavbou a plným vybavením( r.v.1983), přenosná motorová stříkačka PS 12, plovoucí čerpadlo Niagara, benzínová motorová pila, kalové čerpadlo, elektrocentrála, osvětlovací balón, oblek proti nebezpečnému hmyzu

 Zásahy: hašení- požár stohu - Klenov 2016čerpání vody - silný déšt - K. Řečice 2016, likvidace padlých stromů - dětský tábor Jižná 2016, čeprání vody-  silný déšť - Pluhův Žďár 2016, hašení - požár domu - Jižná 2016, 2x likvidace nebezpečného hmyzu - Samosoly 2016, hašení- požár stodoly - Nítovice 2017

  

  

 

Co nabízíme občanům: čerpání vody (sklepy, studny), řezání nebezpečných větví, likvidaci nebezpečného hmyzu 

V případě potřeby volejte velitele jednotky: Jaroslav Kotraba tel.: 606566796

HZS Jihočeského kraje - Územní odbor Jindřichův Hradec

DŮLEŽITÁ ČÍSLA: 150 Hasičský záchranný sbor ČR

                               155 Zdravotnická záchranná služba

                               158 Policie ČR

                               112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Upozornění pro občany: Každé pálení klestí je třeba ohlásit na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje nebo přímo v elektronickém formuláři ZDE. Neohlášené pálení může mít za následek planý výjezd hasičů, který se hradí společně s finančním postihem za spáchaný přestupek.

 

Kontakty

Obecní úřad Pluhův Žďár

Pluhův Žďár č.p. 66
378 24 Pluhův Žďár
Jižní Čechy, Jindřichohradecko

tel:

  • +420 384 382 255, 
  • +420 380 427 666

mail: 


Starosta

   Radim Beneš,  602 146 699
   starosta@obecpluhuvzdar.cz

Místostarosta

   Zdeněk Mareš, tel. 721 186 050

Kancelář starosty

   ing. Šárka Jarolímková,  725 972 632
   kancelar@obecpluhuvzdar.cz


Pracovní doba

   pondělí až pátek: 7.00 - 15.00