Velikost textu

Zde můžete nahlédnout do územního plánu obce Pluhův Žďár. Tento plán je účinný od 15.1.2013.

Územní plán Pluhův Žďár je nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na úrovni obce. Je zpracován na celé správní území obce Pluhův Žďár tzn. na celé katastrální území Pluhův Žďár, Jižná, Samosoly, Mostečný, Pohoří, Plasná a Klenov. Je řešen způsob využití ploch v území včetně stanovení jejich připomínek využití, je vymezeno zastavěné území, jsou vymezeny zastavitelné plochy, stanovuje se uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury, jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření. Územní plán je vydán formou opatření obecné povahy, je složen z výrokové části a části odůvodnění. Do odůvodnění je vloženo rozhodnutí o uplatněných námitkách a vypořádání připomínek.

Kontakty

Obecní úřad Pluhův Žďár

Pluhův Žďár č.p. 66
378 24 Pluhův Žďár
Jižní Čechy, Jindřichohradecko

tel 1: +420 384 382 255
tel 2: +420 380 427 666
mail: obec@obecpluhuvzdar.cz
web: www.obecpluhuvzdar.cz

Starosta neuvolněný

   Ing. Petr Nohava,  725 972 632
   starosta@obecpluhuvzdar.cz

Místostarostka

   Romana Mikešová, 731 002 582
   mikesova72@gmail.com  

Referent obecního úřadu    

   Pavel Toman,  720 987 001,
   380 427 666
   obecniurad@obecpluhuvzdar.cz

Pracovní doba

   pondělí až pátek: 7.00 - 15.00

Úřední dny

   pondělí a středa
   starosta - každé pondělí: 15:30 - 18.30